Wanted: technische profielen

Bepaling knelpuntberoep

Een knelpuntberoep wordt bepaald op basis van enkele factoren. Eerst en vooral kijkt men wordt gekeken van welke beroepen minstens 50 vacatures of 150 uitzendopdrachten melding gemaakt wordt aan de VDAB. Daarnaast volgt men de adviezen van een team experten.

Tot slot wordt aangegeven per beroep waarom het een knelpunt vormt. Om de statistisch zwaarste knelpuntberoepen af te bakenen gaat men over tot een strengere selectie o.a. op basis van minimum aantal jobs, in welke mate beschikbare jobs worden ingevuld en de krapte op de arbeidsmarkt.

De 3 mogelijke oorzaken zijn:
• Kwantitatief tekort: te weinig uitstroom uit bepaalde studierichtingen of geen aanbod.
• Kwalitatief tekort: te kort aan vakbekwame mensen, bijkomende kennis of ervaring.
• Specifieke arbeidsomstandigheden: weekendwerk, loon, ongezond, fysiek zwaar, stress, ...

Technische sector

Binnen de technische sector kiezen te weinig jongeren voor een technische opleiding. Ook op kwalitatief vlak is er gebrek aan kennis door de combinatie van vakkennis inzake elektriciteit, IT en automatisering. Nieuwe technologieën worden voor sommigen niet meer hanteerbaar. De techniek evolueert zodanig snel, dat het voor velen onmogelijk is om bij te blijven.
De installatie en het onderhoud van de huidige, computergestuurde systemen worden steeds complexer, wat voortdurende bijscholing vereist. Daarnaast vraagt men nu meer en meer om bijkomende attesten en zijn bepaalde opleidingen qua afstand niet haalbaar.

Opleiding als remedie

De VDAB probeert om zoveel mogelijk werkzoekenden te bereiken. Eén van hun strategieën is om zo snel mogelijk de juiste kandidaat aan het juiste knelpuntberoep te koppelen. Samen stippelen ze met de werkzoekende een leertraject uit. Daarbij houden ze rekening met de vraag op de arbeidsmarkt én de wensen en interesses van de werkzoekende. Wie voldoende gemotiveerd is wordt zowel professioneel als financieel ondersteund. De opleiding voor hardnekkige knelpuntberoepen kan in veel gevallen volledig kosteloos.

De “most wanted” technici:

• Calculator
• Technisch tekenaar
• Installateur industriële machines
• Installateur en onderhoudsmonteur data- en communicatietechnologie
• Installateur of servicemonteur HVAC (specifiek centrale verwarming)
• Onderhoudsmonteur - elektrisch monteur
• Landbouwtechnicus
• Pijpfitter Klik hier voor onze vacatures binnen de technische sector!

Klik hier voor onze vacatures binnen de technische sector!

Op zoek naar een job binnen de techniek? Wij zorgen voor de perfecte match! Contacteer ons vandaag nog of spring gerust binnen bij ons op kantoor.

Bronvermelding:

  • Studiedienst VDAB. Knelpuntberoepenlijst / werkaanbodbericht juli 2018 [09.09.2018, VDAB: https://www.vdab.be/trends
  • Vacature.com Knelpuntberoepen: zoek de juiste kandidaat. [10.09.2018, Vacature: https://www.vacature.com/nl-be/carriere/job-nieuws/knelpuntberoepen-zoek-de-juiste-kandidaat]
Deel, stuur of print deze pagina

Zo gezocht. Zo gevonden.